Get Adobe Flash player
Home Quan hệ Cổ đông Tin tức cổ đông
•Lọc tiêu đề•     •Hiển thị #• 
•#.• •Tiêu đề của danh mục• •Tác giả• •Số truy cập•
21 Biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2019 Administrator 135
22 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh Administrator 121
23 Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên Administrator 97
24 Báo cáo thường niên Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh Administrator 103
25 Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh Administrator 69
26 Thông báo chốt dạnh sách vê ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền Administrator 62
27 nghị quyết hội đồng quản trị Administrator 174
28 nghị quyết hội đồng quản trị Administrator 75
29 Quyết định bổ nhiệm Phó Giám Đốc Công ty CPĐS Nghệ Tĩnh Administrator 113
30 nghị quyế hội đồng quản trị Administrator 102
31 Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh số 06/NQ-HĐQT Administrator 92
32 Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2017 Administrator 71
33 Quyết định về việc chi trả cổ tức năm 2017 Administrator 124
34 Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Administrator 103
35 Tài liệu cho Đại hội đồng cổ đông năm 2018 Administrator 136
36 Thông báo của trung tâm lưu ký chứng khoán Administrator 133
37 Công bố Báo cáo thường niên năm 2017 Administrator 110
38 Công ty Cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền Administrator 118
39 Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh Administrator 139
40 Công bố thông tin Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh phía Bắc Administrator 142
 
<< •Bắt đầu• < •Lùi• 1 2 3 •Tiếp theo• > •Cuối• >>
•Trang 2 trong tổng số 3•

Đang Xem

•Hiện có• •6 khách• •Trực tuyến•

Một sô hình ảnh