Get Adobe Flash player
Home

Thông báo

nghị quyết hội đồng quản trị

Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh tuyển dụng kỹ sư với nội dung như sau:
 

Thông báo tuyển dụng

Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh tuyển dụng như sau:
 

Thông báo của BCH Công đoàn

BCH Công đoàn công ty thông báo:

Kính mời tất cả CBCNV hệ gián tiếp, đúng 8h30 ngày 3/7/2015 có mặt tại Phòng Hành chính tổng hơp công ty để đo may đồng phục.

Các CBCNV bố trí sắp xếp có mặt đúng giờ, mọi thắc mắc liên hệ phòng hành chính .

 

Chào mừng ngày 26/3

Để chuẩn bị chào mừng ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản Hồ chí Minh 26/3.BCH Đoàn thanh niên công ty kính mời tất cả các đoàn viên thanh niên đúng 14h30 ngày 20/3 về tại phòng  họp công ty để tham gia họp Đoàn thanh niên.

Rất mong các đoàn viên tham gia đầy đủ và đúng giờ!

 

 

Đang Xem

•Hiện có• •5 khách• •Trực tuyến•

Một sô hình ảnh