Get Adobe Flash player
Home Quan hệ Cổ đông Tin tức cổ đông
•Lọc tiêu đề•     •Hiển thị #• 
•#.• •Tiêu đề của danh mục• •Tác giả• •Số truy cập•
1 Công bố thông tin đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty Administrator 9
2 Thông báo lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Administrator 19
3 Nghị quyết Hội đồng quản trị Administrator 116
4 Quyết định về việc chi trả cổ tức năm 2018 Administrator 86
5 Biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2019 Administrator 75
6 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh Administrator 57
7 Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên Administrator 42
8 Báo cáo thường niên Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh Administrator 44
9 Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh Administrator 27
10 Thông báo chốt dạnh sách vê ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền Administrator 28
11 nghị quyết hội đồng quản trị Administrator 76
12 nghị quyết hội đồng quản trị Administrator 39
13 Quyết định bổ nhiệm Phó Giám Đốc Công ty CPĐS Nghệ Tĩnh Administrator 57
14 nghị quyế hội đồng quản trị Administrator 66
15 Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh số 06/NQ-HĐQT Administrator 50
16 Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2017 Administrator 43
17 Quyết định về việc chi trả cổ tức năm 2017 Administrator 70
18 Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Administrator 66
19 Tài liệu cho Đại hội đồng cổ đông năm 2018 Administrator 80
20 Thông báo của trung tâm lưu ký chứng khoán Administrator 85
 
<< •Bắt đầu• < •Lùi• 1 2 •Tiếp theo• > •Cuối• >>
•Trang 1 trong tổng số 2•

Đang Xem

•Hiện có• •4 khách• •Trực tuyến•

Một sô hình ảnh