Get Adobe Flash player
Home Quan hệ Cổ đông Tin tức cổ đông
•Lọc tiêu đề•     •Hiển thị #• 
•#.• •Tiêu đề của danh mục• •Tác giả• •Số truy cập•
1 nghị quyết hội đồng quản trị Administrator 21
2 nghị quyết hội đồng quản trị Administrator 18
3 Quyết định bổ nhiệm Phó Giám Đốc Công ty CPĐS Nghệ Tĩnh Administrator 32
4 nghị quyế hội đồng quản trị Administrator 37
5 Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh số 06/NQ-HĐQT Administrator 25
6 Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2017 Administrator 20
7 Quyết định về việc chi trả cổ tức năm 2017 Administrator 47
8 Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Administrator 44
9 Tài liệu cho Đại hội đồng cổ đông năm 2018 Administrator 57
10 Thông báo của trung tâm lưu ký chứng khoán Administrator 67
11 Công bố Báo cáo thường niên năm 2017 Administrator 56
12 Công ty Cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền Administrator 58
13 Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh Administrator 76
14 Công bố thông tin Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh phía Bắc Administrator 83
15 Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh số 10/2017/ĐSNT/NQ-HĐQT Administrator 85
16 Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh Administrator 70
17 Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh số 09/NQ-HĐQT Administrator 104
18 Thông báo chi trả cổ tức năm 2016 Administrator 211
19 Thông báo điều chỉnh thông tin cá nhân trên giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Administrator 104
20 Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 Administrator 131
 
<< •Bắt đầu• < •Lùi• 1 2 •Tiếp theo• > •Cuối• >>
•Trang 1 trong tổng số 2•

Đang Xem

•Hiện có• •9 khách• •Trực tuyến•

Một sô hình ảnh