Get Adobe Flash player
Home Quan hệ Cổ đông Tin tức cổ đông
•Lọc tiêu đề•     •Hiển thị #• 
•#.• •Tiêu đề của danh mục• •Tác giả• •Số truy cập•
1 Quyết định về việc chi trả cổ tức năm 2018 Administrator 17
2 Biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2019 Administrator 26
3 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh Administrator 26
4 Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên Administrator 18
5 Báo cáo thường niên Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh Administrator 22
6 Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh Administrator 20
7 Thông báo chốt dạnh sách vê ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền Administrator 20
8 nghị quyết hội đồng quản trị Administrator 53
9 nghị quyết hội đồng quản trị Administrator 30
10 Quyết định bổ nhiệm Phó Giám Đốc Công ty CPĐS Nghệ Tĩnh Administrator 44
11 nghị quyế hội đồng quản trị Administrator 50
12 Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh số 06/NQ-HĐQT Administrator 36
13 Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2017 Administrator 29
14 Quyết định về việc chi trả cổ tức năm 2017 Administrator 57
15 Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Administrator 56
16 Tài liệu cho Đại hội đồng cổ đông năm 2018 Administrator 65
17 Thông báo của trung tâm lưu ký chứng khoán Administrator 74
18 Công bố Báo cáo thường niên năm 2017 Administrator 66
19 Công ty Cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền Administrator 65
20 Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh Administrator 87
 
<< •Bắt đầu• < •Lùi• 1 2 •Tiếp theo• > •Cuối• >>
•Trang 1 trong tổng số 2•

Đang Xem

•Hiện có• •5 khách• •Trực tuyến•

Một sô hình ảnh