Get Adobe Flash player
Home Quan hệ Cổ đông Tin tức cổ đông Quyết định về việc chi trả cổ tức năm 2017

Quyết định về việc chi trả cổ tức năm 2017

   Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh ra quyết định số 05/QĐ-HĐQT-ĐSNT về việc chi trả cổ tức năm 2017 như sau

•Lần cập nhật cuối• (••Thứ tư•, 09 •Tháng 5• 2018 16:36•)

 

Đang Xem

•Hiện có• •6 khách• •Trực tuyến•

Một sô hình ảnh