Get Adobe Flash player
Home Quan hệ Cổ đông Tin tức cổ đông Thông báo của trung tâm lưu ký chứng khoán

Thông báo của trung tâm lưu ký chứng khoán

   Ngày 20/3/2018, Trung tâm lưu ký chứng khoán thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán. Chi tiết thông báo xem tại đây

•Lần cập nhật cuối• (••Thứ hai•, 26 •Tháng 3• 2018 10:19•)

 

Đang Xem

•Hiện có• •1 khách• •Trực tuyến•

Một sô hình ảnh