Get Adobe Flash player
Home Thông báo Thông báo của BCH Công đoàn

Thông báo của BCH Công đoàn

BCH Công đoàn công ty thông báo:

Kính mời tất cả CBCNV hệ gián tiếp, đúng 8h30 ngày 3/7/2015 có mặt tại Phòng Hành chính tổng hơp công ty để đo may đồng phục.

Các CBCNV bố trí sắp xếp có mặt đúng giờ, mọi thắc mắc liên hệ phòng hành chính .

 

Đang Xem

•Hiện có• •1 khách• •Trực tuyến•

Một sô hình ảnh