Get Adobe Flash player
Home Thông báo Chào mừng ngày 26/3

Chào mừng ngày 26/3

Để chuẩn bị chào mừng ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản Hồ chí Minh 26/3.BCH Đoàn thanh niên công ty kính mời tất cả các đoàn viên thanh niên đúng 14h30 ngày 20/3 về tại phòng  họp công ty để tham gia họp Đoàn thanh niên.

Rất mong các đoàn viên tham gia đầy đủ và đúng giờ!

 

 

Đang Xem

•Hiện có• •2 khách• •Trực tuyến•

Một sô hình ảnh