Get Adobe Flash player
Home Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp Phương hướng thực hiện cải cách Công ty

Phương hướng thực hiện cải cách Công ty

Về lĩnh vực quản lý, bảo trì KCHT đường sắt:

- Thực hiện tốt 100% về khối lượng quản lý, bảo trì SCTX KCHT đường sắt Quốc gia đúng theo hợp đồng đặt hàng của Tổng công ty ĐSVN; đảm bảo tuyệt đối ATCT, ATLĐ, PCCN, thông tin liên lạc; không có trở ngại, chậm tàu do chủ quan gây ra;

- Tăng cường áp dụng công nghệ mới vào quản trị doanh nghiệp để giảm định biên lao động như: Ứng dụng các phần mềm về quản lý Kế hoạch vật tư, Tài chính, Tổ chức nhân sự; Tiếp tục lắp đặt hệ thống giám sát tín hiệu đường ngang cảnh báo tự động, giám sát các thiết bị TTTH khác; lắp đặt hệ thống cần chắn tự động tại các đường ngang cảnh báo tự động;

- Tổ chức ứng phó sự cố thiên tai, cứu nạn và tai nạn giao thông đường sắt một cách kịp thời nhanh chóng; bên cạnh đó tận dụng nguồn cho thuê sử dụng KCHT ĐS được Tổng công ty phân bổ hàng năm củng cố hệ thống đường cột, hệ thống cáp quang nhằm nâng cao chất lượng và hạn chế thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra.

* Giải pháp về nguồn vốn:

- Về huy động vốn:

+ Chỉ thi công các công trình, dự án, kinh doanh bán hàng có nguồn vốn rõ ràng;

+ Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, lắp đặt để nghiệm thu, thanh toán các công trình, dự án, kinh doanh bán hàng trong và ngoài vốn SNKT;

+ Tập trung thu hồi công nợ, nợ đọng;

+ Vay vốn của các Ngân hàng;

+ Vay vốn của các tổ chức và cá nhân với mức lãi suất phù hợp…;

- Về quản lý vốn:

+ Bố trí cơ cấu vốn hợp lý, nhằm tận dụng tối đa tiền vốn hiện có;

+ Đầu tư vốn có trọng điểm, dùng các biện pháp nghiệp vụ để tăng nhanh vòng quay của đồng vốn;

+ Tăng cường công tác thu hồi các khoản tiền vốn đang bị chiếm dụng để giảm bớt các nguồn vốn vay. Cần thiết sẽ thành lập một tổ thu hồi công nợ do 01 Phó giám đốc trực tiếp chỉ đạo và các nhân viên liên quan. Bộ phận này phải lập kế hoạch, đưa ra các giải pháp cụ thể cho việc thu hồi từng khoản nợ của các đối tượng. Đảm bảo thu hồi nhanh nhất các khoản nợ, nhất là các khoản nợ dây dưa kéo dài. Có chế tài thích hợp để bộ phận thu hồi công nợ hoạt động có hiệu quả.

 

•Lần cập nhật cuối• (••Thứ hai•, 06 •Tháng 7• 2015 16:13•)

 

Đang Xem

•Hiện có• •4 khách• •Trực tuyến•

Một sô hình ảnh