Get Adobe Flash player
Home Quan hệ Cổ đông Tin tức cổ đông Nghị quyết số 02 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh

Nghị quyết số 02 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh

  Ngày 23/02/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh đã họp để thảo luận và thống nhất bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Cao Tiến Hùng kể từ ngày 01/01/2021. Chi tiết Nghị quyết xem tại đây
 

Đang Xem

•Hiện có• •4 khách• •Trực tuyến•

Một sô hình ảnh