Get Adobe Flash player
Home Quan hệ Cổ đông Tin tức cổ đông Nghị quyết số 01 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh

Nghị quyết số 01 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh

 Ngày 19/01/2021, HĐQT Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh đã họp và thống nhất kéo dài thời gian giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh đối với ông Vương Thừa Tiệp kể từ ngày 01/01/2021 đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Chi tiết Nghị quyết xem tại đây

•Lần cập nhật cuối• (••Thứ ba•, 19 •Tháng 1• 2021 09:40•)

 

Đang Xem

•Hiện có• •1 khách• •Trực tuyến•

Một sô hình ảnh