Get Adobe Flash player
Home Quan hệ Cổ đông Tin tức cổ đông Công bố thông tin ký hợ đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Công bố thông tin ký hợ đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

  Ngày 25 tháng 11 năm 2020, Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh đã kỹ hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh phía Bắc để cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty. Quý bạn đọc xem tại đây
 

Đang Xem

•Hiện có• •2 khách• •Trực tuyến•

Một sô hình ảnh