Get Adobe Flash player
Home Quan hệ Cổ đông Tin tức cổ đông Thông báo chi trả cổ tức năm 2019

Thông báo chi trả cổ tức năm 2019

 

     Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền cho các cổ tức như sau:

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh.

2. Địa chỉ: Số 27A đường Lê Ninh, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

3. Mã chứng khoán: NTR.

4. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

5. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

6. Tỷ lệ cổ tức: 12,4%/tổng mệnh giá cổ phần sở hữu của mỗi cổ đông theo danh sách cổ đông được Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt danh sách.

7. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2020.

8. Thời gian trả cổ tức: từ ngày 29/07/2020.

  Các thông tin khác mời bạn đọc xem tại đây

 

Đang Xem

•Hiện có• •3 khách• •Trực tuyến•

Một sô hình ảnh