Get Adobe Flash player
Home Quan hệ Cổ đông Tin tức cổ đông Quyết định trích lập quỹ từ lợi nhuận năm 2019

Quyết định trích lập quỹ từ lợi nhuận năm 2019

 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh quyết định:

 - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận năm 2019  với tổng số tiền 760.091.433 đồng

 - Trích quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận năm 2019 với số tiền 460.000.000 đồng

 - Trích quỹ khen thưởng Người quản lý doanh nghiệp từ lợi nhuận năm 2019 với số tiền: 115.000.000 đồng

 Bạn đọc xem Quyết định tại đây

 

Đang Xem

•Hiện có• •3 khách• •Trực tuyến•

Một sô hình ảnh