Get Adobe Flash player
Home Quan hệ Cổ đông Tin tức cổ đông Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

  Ngày 20/5/2020, Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Nội dung Nghị quyết xem tại đây.
 

Đang Xem

•Hiện có• •8 khách• •Trực tuyến•

Một sô hình ảnh