Get Adobe Flash player
Home Quan hệ Cổ đông Tin tức cổ đông Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

   Vào hồi 7h00' ngày 20/5/2020, tại trụ sở Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh. Đại hội đã tiến hành thảo luận về các nội dung báo cáo, tờ trình Đại hội cổ đông và tiến hành biểu quyết thông qua biên bản Đại hội. Bạn đọc xem nội dung cụ thể của biên bản tại đây

•Lần cập nhật cuối• (••Thứ năm•, 21 •Tháng 5• 2020 09:55•)

 

Đang Xem

•Hiện có• •2 khách• •Trực tuyến•

Một sô hình ảnh