Get Adobe Flash player
Home Quan hệ Cổ đông Tin tức cổ đông Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền

  Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền là ngày 01/04/2020. Thông báo cụ thể xem tại đây
 

Đang Xem

•Hiện có• •7 khách• •Trực tuyến•

Một sô hình ảnh