Get Adobe Flash player
Home Quan hệ Cổ đông Tin tức cổ đông Nghị quyết Hội đồng quản trị

Nghị quyết Hội đồng quản trị

 Ngày 22/5/2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh đã họp và quyết định thống nhất kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2019. Nội dung cụ thể xem tại đây
 

Đang Xem

•Hiện có• •2 khách• •Trực tuyến•

Một sô hình ảnh