Công bố thông tin đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty

   Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh xin được công bố thông tin như sau: Ngày 25/11/2019, Công ty đã ký Hợp đồng với Công ty TNHH  Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh phía Bắc để cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty. 

   Bạn đọc có thể xem công văn tại đây