Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên

  Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh trân trọng kính mời quý cổ đông vê ftham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào lúc 7h00' ngày 25 tháng 4 năm 2019 tại trụ sở công ty. Giấy mời xem tại đây