Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về nâng cao năng lực vận tải đường sắt

  Ngày 20/4/2021, Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã ra Nghị quyết về việc nâng cao năng lực vận tải đường sắt. Bạn đọc xem Nghị quyết tại đây