Chào mừng ngày 26/3

Để chuẩn bị chào mừng ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản Hồ chí Minh 26/3.BCH Đoàn thanh niên công ty kính mời tất cả các đoàn viên thanh niên đúng 14h30 ngày 20/3 về tại phòng  họp công ty để tham gia họp Đoàn thanh niên.

Rất mong các đoàn viên tham gia đầy đủ và đúng giờ!