Get Adobe Flash player
Home Quan hệ Cổ đông

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh

    Ngày 3/11/2016, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã có thông báo số 1147/TB-SGDHN về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiểu đăng ký giao dịch của CTCP Đường sắt Nghệ Tĩnh.

    Văn bản thông báo đính kèm tại đây

•Lần cập nhật cuối• (••Thứ tư•, 07 •Tháng 12• 2016 13:51•)

 

Đăng ký công ty đại chúng

UB chứng khoán nhà nước có công văn chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty CP ĐS nghệ Tĩnh.

Văn bản chấp thuận đính kèm tại đây

•Lần cập nhật cuối• (••Thứ tư•, 07 •Tháng 12• 2016 11:16•)

 

Đang Xem

•Hiện có• •13 khách• •Trực tuyến•

Một sô hình ảnh