Get Adobe Flash player
Home Quan hệ Cổ đông

Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh

     Ngày 3/11/2016, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã ra quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của CTCP Đường sắt Nghệ Tĩnh. Chi tiết xem tại đây

•Lần cập nhật cuối• (••Thứ tư•, 07 •Tháng 12• 2016 11:16•)

 

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh

    Ngày 3/11/2016, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã có thông báo số 1147/TB-SGDHN về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiểu đăng ký giao dịch của CTCP Đường sắt Nghệ Tĩnh.

    Văn bản thông báo đính kèm tại đây

•Lần cập nhật cuối• (••Thứ tư•, 07 •Tháng 12• 2016 13:51•)

 
•Các bài viết khác...•

Đang Xem

•Hiện có• •10 khách• •Trực tuyến•

Một sô hình ảnh