Get Adobe Flash player
Home Quan hệ Cổ đông

Công ty Cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh ra thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau

•Lần cập nhật cuối• (••Thứ năm•, 15 •Tháng 3• 2018 13:59•)

 

Nghị quyết họp Hội đồng quản trị Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh

Ngày 14 tháng 3 năm 2017, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh ra Nghị quyết họp Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Nội dung xem tại đây

•Lần cập nhật cuối• (••Thứ sáu•, 16 •Tháng 3• 2018 16:06•)

 
•Các bài viết khác...•

Đang Xem

•Hiện có• •10 khách• •Trực tuyến•

Một sô hình ảnh