Get Adobe Flash player
Home Quan hệ Cổ đông

Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT

Ngày 18/5/2017, HĐQT Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh đã thông qua việc bầu ông Trần Văn Sĩ làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 của Công ty. Chi tiết Nghị quyết xem tại đây
 

Thông báo điều chỉnh thông tin cá nhân trên giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

Công ty CP Đường sắt Nghệ tĩnh trân trọng thông báo tới các cổ đông việc điều chỉnh thông tin cá nhân trên giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. Chi tiết tại đây

•Lần cập nhật cuối• (••Thứ năm•, 11 •Tháng 5• 2017 10:36•)

 
•Các bài viết khác...•

Đang Xem

•Hiện có• •16 khách• •Trực tuyến•

Một sô hình ảnh