Get Adobe Flash player
Home Quan hệ Cổ đông

Thông báo chi trả cổ tức năm 2016

HĐQT Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2016 như sau
 

Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT

Ngày 18/5/2017, HĐQT Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh đã thông qua việc bầu ông Trần Văn Sĩ làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 của Công ty. Chi tiết Nghị quyết xem tại đây
 
•Các bài viết khác...•

Đang Xem

•Hiện có• •16 khách• •Trực tuyến•

Một sô hình ảnh