Get Adobe Flash player
Home Quan hệ Cổ đông

Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh

Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh đã được kiểm toán.

Tải về tại đây

•Lần cập nhật cuối• (••Thứ ba•, 03 •Tháng 4• 2018 14:50•)

 

Công bố thông tin Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh phía Bắc

     Ngày 19/12/2017, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh phía Bắc để cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 cho công ty. 

     Văn bản đính kèm xem tại đây

 
•Các bài viết khác...•

Đang Xem

•Hiện có• •18 khách• •Trực tuyến•

Một sô hình ảnh