Get Adobe Flash player
Home Quan hệ Cổ đông

nghị quyết hội đồng quản trị

Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh có ra nghị quyết như sau:
 

Quyết định bổ nhiệm Phó Giám Đốc Công ty CPĐS Nghệ Tĩnh

Ngày 24/8/2018 HĐQT công ty CPĐS Nghệ Tĩnh ra quyết định số 15/QĐ-ĐSNT về việc bổ nhiệm ông Trần Quốc Toản - kỹ sư xây dựng cầu đường, Giám đốc Chi nhánh XN SXVL & XDCT giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty, nội dung quyết định xem tại đây.

•Lần cập nhật cuối• (••Thứ sáu•, 24 •Tháng 8• 2018 10:47•)

 
•Các bài viết khác...•

Đang Xem

•Hiện có• •12 khách• •Trực tuyến•

Một sô hình ảnh