Get Adobe Flash player
Home Thông báo

nghị quyết hội đồng quản trị

Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh tuyển dụng kỹ sư với nội dung như sau:
 

Thông báo tuyển dụng

Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh tuyển dụng như sau:
 

Thông báo của BCH Công đoàn

BCH Công đoàn công ty thông báo:

Kính mời tất cả CBCNV hệ gián tiếp, đúng 8h30 ngày 3/7/2015 có mặt tại Phòng Hành chính tổng hơp công ty để đo may đồng phục.

Các CBCNV bố trí sắp xếp có mặt đúng giờ, mọi thắc mắc liên hệ phòng hành chính .

 
•Các bài viết khác...•

Đang Xem

•Hiện có• •7 khách• •Trực tuyến•

Một sô hình ảnh