Get Adobe Flash player
Home Quan hệ Cổ đông Tin tức cổ đông Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2017

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2017

    Hội đồng quản trị công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh trân trọng thông báo việc chi trả cổ tức như sau

•Lần cập nhật cuối• (••Thứ tư•, 11 •Tháng 7• 2018 15:47•)

 

Đang Xem

•Hiện có• •3 khách• •Trực tuyến•

Một sô hình ảnh