Get Adobe Flash player
Home Văn bản công ty Văn bản công ty Quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh

Quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh

Ngày 22/8/2017, Hội đồng quản trị Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh ra quyết định 368/QĐ-ĐSNT bổ nhiệm ông Trần Văn Kế, kỹ sư xây dựng cầu đường, Thành viên Hội đồng quản trị, trưởng phòng KT-AT giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh kể từ ngày 2/9/2017. Nội dung QĐ xem tại đây
 

Đang Xem

•Hiện có• •4 khách• •Trực tuyến•

Một sô hình ảnh