Get Adobe Flash player
Home Văn bản công ty văn bản công đoàn Báo cáo hoạt động Công Đoàn quý 3, mục tiêu nhiệm vụ công tác quý 4

Báo cáo hoạt động Công Đoàn quý 3, mục tiêu nhiệm vụ công tác quý 4

  CÔNG ĐOÀN ĐS VIỆT NAM                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN CTY CPĐS NGHỆ TĨNH                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số : 32 / BC- CĐNT                                                   Nghệ An, ngày 17  tháng 10 năm 2016

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN QUÝ 3

MỤC TIÊU - NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUÝ 4 NĂM 2016

A/- TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ SXKD QUÝ 3 NĂM 2016

1- Đặc điểm tình hình:

Thực hiện nhiệm vụ SXKD quý 3 năm 2016 của Công ty trong điều kiện có những khó khăn, thụân lợi như sau:

Khó khăn: Thời tiết tháng 7 và đầu tháng 8 nắng nóng gay gắt, tháng 9 mưa lớn kéo dài,  nên đã ảnh hưởng phần nào đến kết quả hoạt động SXKD.

Thuận lợi: Công đoàn Công ty được sự chỉ đạo sâu sát của BCH Đảng bộ Công ty. Chuyên môn - Công đoàn - Đoàn TN Công ty có sự phối hợp thống nhất, bên cạnh đó còn diễn ra sự kiện trọng đại như: Chào mừng 87 năm Ngày thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2016); 71 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2016) nên đã tạo thêm động lực thúc đẩy toàn thể CB-ĐV- CNVCLĐ vượt qua khó khăn ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ SXKD quý 3 năm 2016 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

2- Những kết quả đạt được trong SXKD:

2.1.Duy tu SCTX kết cấu hạ tầng đường sắt:

Hoàn thành 100% khối lượng DTSCTX định kỳ quý III năm 2016 đảm bảo an toàn, chất lượng, khối lượng với kinh phí 28.899 triệu đồng.

2.2. Công trình sửa chữa định kỳ <500 triệu đồng:

- Hoàn thành lắp đặt động cơ điện cho cần chắn, dàn chắn 10 đường ngang, thay ghi N16 ga Giát. Tổng kinh phí: 1.474 triệu đồng.

2.3. Các công trình ngoài nhiệm vụ được giao:

- Thay đảo ray nam cầu Cửa Rào; công trình nút giao thông đường công vụ thi công cầu vượt đường sắt khu vực đầu máy Vinh. Tổng kinh phí các công trình  1.666 triệu đồng.

2.4. Duy tu tài sản nhóm 2:

Hoàn thành công trình cải tạo nhà ăn, nhà lưu trú cơ quan, sửa chữa nhà khách công ty. Với kinh phí 188 triệu đồng.

2.5. Sản xuất phụ:

Sản xuất tà vẹt bê tông R3, gia công tái chế các loại phụ kiện phục vụ duy SCTX. Tổng giá trị các sản phẩm của XNSXVL&XDCT đạt 576 triệu đồng, (trong quý 3 đạt 255 triệu đồng).

Tổng kinh phí thực hiện trong quý III năm 2016 là: 32.039 triệu đồng, so với cùng kỳ năm 2015 (30.715 triệu đồng) tăng 4,3%.

B/- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN QUÝ 3 NĂM 2016

1- Tổ chức phong trào thi đua và tham gia quản lý

Căn cứ nhiệm vụ  SXKD, các sự kiện chính trị trọng đại của Đất nước Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn và ĐTN Công ty tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ KTXH, SXKD lập thành tích thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị của đất nước, của ngành.

- Hưởng ứng phong trào thi đua, các đơn vị hiện trường chủ động khắc phục khó khăn về nhân lực và thời tiết, tổ chức phát động CNVLĐ làm thêm giờ, thêm ngày phấn đấu hoàn thành KHSX Công ty giao, triệt tiêu điểm xấu giảm tỷ lệ xóc lắc (trong quý 3 máy Matisa hỏng nên không đo), nâng cao chất lượng trong công tác duy tu sửa chữa cầu đường và làm tốt công tác bảo trì đường cong...  nên chất lượng cầu đường qua nghiệm thu hàng tháng và phúc tra quí cơ bản vẫn được giữ vững.

- Khối phòng ban cơ quan: Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, duy trì chế độ nghiệm thu 2 lần/tháng để kịp thời phát hiện xử lý các điểm xấu mất an toàn.

- Phối hợp cùng với ĐTN Công ty tổ chức người thường trực cảnh giới 4 điểm đường ngang không có gác giữ vững an toàn tuyệt đối trong dịp Quốc khánh 2/9.

-Đã có sự chỉ đạo thống nhất và đ­ược các đơn vị quan tâm thực hiện, nên đã tác động trực tiếp nâng cao ý thức trách nhiệm đối với công việc hàng ngày được giao ở mỗi cá nhân và từng bộ phận. Trong quý 3 năm 2016 các đơn vị trên toàn Công ty sổ sách ghi chép, cột mốc biển báo, văn hoá mặt đường, nhà lưu trú, khuôn viên đơn vị, chòi gác trạm chắn, phòng cung trưởng cơ bản đạt yêu cầu theo quy chuẩn phong trào CQ-VH-AT Công ty đề ra.

- Phòng KT-AT đã phối hợp với các phòng ban  tổ chức kiểm tra 891 lượt người nhằm uốn nắn nhắc nhở việc thực hiện QTQP trong khi làm nhiệm vụ.

- Duy trì và đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ quan chức năng, công an tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, chính quyền địa phương, các trường học có đường sắt đi qua để tuyên truyền kiểm tra nhắc nhở nhằm hạn chế các vi phạm xây dựng công trình lấn chiếm hành lang ATGTĐS và lấy cắp phụ kiện, nên đã hạn chế được các vụ việc vi phạm. Trong quý 3 năm không xẩy ra vụ mất cắp vật tư phụ kiện nào.

2- Công tác đời sống - thực hiện các chế độ chính sách:

- Cùng chuyên môn lo đủ việc làm cho 100% CNVCLĐ, đảm bảo đời sống và mọi chế độ chính sách, thu nhập bình quân qúy 3 năm 2016 là 5.955.000đ/ngư­ời/tháng tăng 20,7% so với cùng kỳ năm 2015 (4.932.000đ/ ngư­ời/tháng).

- Trợ cấp khó khăn, thăm hỏi hiếu hỷ, trợ cấp nghỉ chế độ, thăm gia đình CNVCLĐ có thân nhân là thương binh, liệt sỹ nhân ngày 27/7 với kinh phí 41.330.000.đồng.

- Cùng chuyên môn tổ chức tốt thi nâng bậc lương cho 85 công nhân, kết quả đã có 78 công nhân đạt = 91,76% (năm 2015 106/124 CNVCLĐ đạt = 85,48%).

3- Công tác tuyên truyền giáo dục - văn hoá thể thao:

a- Tuyên truyền giáo dục:

- Tuyên truyền vận động CNVCLĐ thực hiện tốt các chỉ thị NQ của cấp trên, đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách nêu gương của Hồ Chí Minh; hưởng ứng thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng “Văn hóa doanh nghiệp”.

- Phối hợp với ĐTN Công ty tuyên truyền và tổ chức tốt các hoạt động nhân các ngày kỷ niệm lớn và các sự kiện trọng đại của đất nước như: 87 năm ngày thành lập công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2016); 71 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2016).

b- Hoạt động văn hoá thể thao:

Bám sát vào chương trình hoạt động năm 2016 của cụm VHTT khu vực và Công ty đề ra, hoạt động VHTT trong quý 3 năm 2016 chủ yếu hướng vào những nội dung sau:

- Phối hợp với chuyên môn, ĐTN Công ty đã tổ chức thành công Hội thao truyền thống Công ty năm 2016 với bộ môn bóng chuyền nam.

- Trang bị đầy đủ các dụng cụ vui chơi giải trí VHTT tạo điều kiện cho các đơn vị tổ chức các hoạt động  ngoài giờ làm việc.

Tổng kinh phí cho các hoạt động tuyên truyền giáo dục VHTT quý 3 năm 2016 là 48.500.000 đồng.

4- Công tác xây dựng tổ chức  Công đoàn:

- Trong quý 3 có 2 đ/c cán bộ công đoàn được bổ nhiệm, một chức vụ trưởng phòng, một phó phòng; có 2 đ/c tham gia  học lớp trung cấp chính trị, trong đó 1 đ/c là cán bộ công đoàn.

5- Công tác khác:

- Duy trì và đẩy mạnh phong trào thi đua 2 giỏi trong nữ CNLĐ, hư­ớng dẫn triển khai chương trình hoạt động trong nữ CNLĐ với chủ đề phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, vận động chi em hưởng ứng phong trào thi đua lao động sản xuất xây dựng phong trào VHDN, giữ vững an toàn tuyệt đối.

- Nhiều Công đoàn bộ phận đã phối hợp với ĐTN tổ chức tốt đêm Trung thu cho các cháu, khen thưởng tặng quà các em học sinh giỏi, đậu vào các trường Đại học, cao đẳng. Công đoàn, ĐTN Công ty  khen thưởng cho 132 em là con CB-CNVCLĐ Công ty đạt học sinh giỏi và đậu vào các trường Đại học, cao đẳng năm 2016, với kinh phí 16.400.000 đồng.

*. Đánh giá chung:

Ưu điểm: Quý 3 năm 2016 hoàn thành kế hoạch SXKD, cơ bản đảm bảo ATCT- ATLĐ-ATCN-ATGT; Công đoàn đã tổ chức phát động phong trào thi đua, phối hợp với chuyên môn triển khai có hiệu quả chương trình công tác và nội dung cam kết, góp phần hoàn thành nhiệm vụ SX, giữ vững an toàn chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CNVCLĐ, tổ chức và chỉ đạo tốt các chương trình công tác đề ra góp phần giữ vững ổn định mọi hoạt động trên toàn Công ty.

Khuyết điểm:

- Để xẩy ra một sự cố giao thông đường sắt (ngày 5/7/2016 gãy ray tại km 401+750) gây chậm tàu; một vụ tai nạn ít nghiêm trọng (ngày 22/7/2016 trật bánh tại km 352+450) lỗi do chủ quan.

- Xử lý kỷ luật khiển trách một người.

- Sinh hoạt định kỳ một số bộ phận chưa đều, nội dung ít thay đổi chưa thu hút đoàn viên, thực hiện công tác báo cáo chưa đầy đủ.

Với những khuyết điểm trên chúng ta nghiêm khắc kiểm điểm và cần có biện pháp khắc phục các tồn tại đó.

C/- NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM  QUÝ 4 NĂM 2016

Căn cứ vào NQ của BCH Đảng bộ Công ty, chương trình công tác của Công đoàn ĐSVN. BCH Công đoàn Công ty xây dựng chương trình hoạt động  quý 4 năm 2016 cụ thể như sau:

I- Về sản xuất kinh doanh:

1. Công tác sản xuất:

Phối hợp với chuyên môn phấn đấu hoàn thành 100% khối lượng duy tu SCTX định kỳ đảm bảo chất lượng tốt nhất, phấn đấu xong trước ngày 20/12/2016, hoàn các công trình ngoài nhiệm vụ được giao.

2. An toàn;

- Giữ vững tuyệt đối ATCT- ATLĐ- ATCN- ATGT. Không để xẩy ra tai nạn, vi phạm trở ngại do chủ quan gây ra.

- Bảo vệ tốt an toàn hành lang đường sắt, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

II- Hoạt động Công đoàn:

1. Tổ chức phong trào thi đua và tham gia quản lý:

- Căn cứ vào nhiệm vụ SXKD, Công đoàn phối hợp cùng chuyên môn vận động CNVCLĐ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu kinh tế xã hội quý 4 và cả năm 2016.

- Phối hợp cùng ĐTN làm tốt công tác tuyên truyền tiếp tục vận động CB-ĐV-CNV thực hiện tốt tiêu chuẩn đạo đức lối sống của CB- ĐV- CNV ĐSVN làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nội dung " Đoàn kết- Kỷ luật- Cần kiệm- Sáng tạo"; phong trào xây dựng VHDN gắn phong trào thi đua vào phân loại đoàn viên cuối năm 2016.

- Làm tốt phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nâng cao chất lượng cầu đường.

- Tham gia cùng chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra nhằm giữ vững tuyệt đối ATCT, ATLĐ, ATCN, ATGT.

2.  Công tác đời sống- Thực hiện các chế độ chính sách:

- Cùng chuyên môn chỉ đạo hoàn thành KHSX định kỳ và các công trình ngoài nhiệm vụ được giao nhằm đảm bảo chỉ tiêu NQ BCH đảng bộ đề ra.

- Tăng cường cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt, ưu tiên những đơn vị khó khăn, rà soát lại việc thực hiện các kiến nghị đã được Giám đốc trả lời tại Hội nghị NLĐ năm 2016.

- Tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ CB CNVCLĐ bị thiệt hại do lũ lụt gây ra sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Vận động CBCNVCLĐ trong đơn vị không bị thiệt hại hoặc thiệt hại không đáng kể ủng hộ giúp đỡ CB CNVCLĐ của đơn vị và nhân dân địa phương nơi đơn vị đóng quân.

- Thực hiện tốt các chế độ chính sách về tiền lương, quỹ lương, BHXH, BHLĐ, BHYT. Quan tâm đến việc thu nhập hàng tháng, đời sống thực tế của  CNVCLĐ.

- Phối hợp cùng chuyên môn tổ chức kiểm tra công tác ATVSLĐ ở các đơn vị theo kế hoạch Công ty đề ra, tăng cường các hoạt động XHTT, giải quyết kịp thời những khó khăn cho CNVCLĐ.

3. Công tác tuyên truyền giáo dục- Văn hoá thể thao:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng trong đội ngũ đoàn viên, thực hiện tốt các cuộc vận động lớn của Đảng và Nhà nước, các chỉ thị NQ của cấp trên, thực hiện tốt các phong trào xây dựng “Văn hóa doanh nghiệp”, phong trào “Người tốt - việc tốt theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tuyên truyền và thực hiện tốt các Luật về ATGT; Luật LĐ; Luật ATVSLĐ,... Góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Công ty trong quý 4 và cả năm 2016.

-Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày truyền thống ngành Đường sắt Việt Nam (21/10/1946-21/10/2016). Tham gia hưởng ứng ngày môi trường đường sắt 5/11.

- Đẩy mạnh các hoạt động văn hoá thể thao, tham gia giải bóng chuyền do cụm VHTTKV Vinh tổ chức; trang bị đầy đủ các dụng cụ đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí trong CB- CNVCLĐ.

4. Công tác tổ chức:

- Thường xuyên theo dõi biến động về công tác tổ chức ở các bộ phận, đơn vị để kịp thời bổ sung điều chỉnh làm cho mọi hoạt động công đoàn bình thường và ổn định.

- Hướng dẫn các Công đoàn bộ phận báo cáo chấm điểm đánh giá phân loại hoạt động Công đoàn năm 2016 (quí 4) bình xét các danh hiệu thi đua cuối năm.

5. Công tác nữ công:

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua 2 giỏi trong nữ CNVCLĐ.

- Chỉ đạo các tổ nữ công tổ chức tốt các hoạt động nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

6. Công tác tài chính:

- Đôn đốc việc trích kinh phí Công đoàn và thu đoàn phí Công đoàn qua lương hàng tháng đúng qui định, chỉ đạo các bộ phận quyết toán tài chính năm kịp thời để làm thủ tục quyết toán với Công đoàn ĐSVN.

- Thực hiện đúng qui định về việc trích nộp kinh phí với Công đoàn  cấp trên.

- Duy trì chế độ khen thưởng cho các bộ phận hoạt động tốt công tác tài chính.

- Dự toán thu chi kinh phí năm 2017, quyết toán kinh phí năm 2016 với công đoàn ĐSVN theo đúng thời gian quy định.

7- Hoạt động của UBKT:

- Thường xuyên phối hợp với ban thanh tra CN, UBKT của Đảng phát hiện và giải quyết kịp thời những đơn thư của CNVCLĐ (nếu có)

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra 8 bộ phận vào tháng 11 năm 2016.

Trên đây là kết quả phong trào CNVC và hoạt động Công đoàn quý 3, mục tiêu - nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2016. Đề nghị các công đoàn bộ phận xây dựng kế hoạch hoạt động và tổ chức thực hiện nhằm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu  quý 4 và cả năm 2016 mà BCH đã đề ra. /-

 

Nơi nhận:                                                                    TM. BAN CHẤP HÀNH

- CĐĐSVN (b/c);                                                                  CHỦ TỊCH

- Đảng uỷ ( b/c );

- CM, TN ( phối hợp);                                                               (đã ký)

- Các đ/c UVBCH, UBKTCĐ;

- Các CĐ bộ phận;

- L­ưuVP.                                                                             Lê Ngọc Sáng

•Lần cập nhật cuối• (••Thứ năm•, 22 •Tháng 12• 2016 11:09•)

 

Đang Xem

•Hiện có• •1 khách• •Trực tuyến•

Một sô hình ảnh