Get Adobe Flash player
Home Thông báo Thông báo danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-206

Thông báo danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-206

  Công ty CPĐS Nghệ Tĩnh thông báo danh sách và đơn ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026. Chi tiết xem đây
 

Đang Xem

•Hiện có• •4 khách• •Trực tuyến•

Một sô hình ảnh