Get Adobe Flash player
Home Quan hệ Cổ đông Tin tức cổ đông Biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2019

Biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2019

  Ngày 25 tháng 4 năm 2019, Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Sau đây là:

 - Biên bản đại hội đồng cổ đông năm 2019

 - Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2019

•Lần cập nhật cuối• (••Thứ ba•, 21 •Tháng 5• 2019 15:52•)

 

Đang Xem

•Hiện có• •1 khách• •Trực tuyến•

Một sô hình ảnh