Get Adobe Flash player
Home

Quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh

Ngày 22/8/2017, Hội đồng quản trị Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh ra Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT về việc thông qua việc bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty đối với ông Trần Văn Kế. Ông Trần Văn Kế sẽ giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty kể từ ngày 02/9/2017. Nội dung chi tiết NQ xem tại đây
 

Đang Xem

•Hiện có• •3 khách• •Trực tuyến•

Một sô hình ảnh